Δημοπρατούνται δύο σημαντικά έργα οδοποιίας στον Νομό Σερρών. Το ένα αφορά τη βελτίωση συνδετήριας οδού Δημητριτσίου – Δ.Δ. Τριανταφυλλιάς Δήμου Βισαλτίας

Το δρόμο προς τη δημοπράτηση πήραν δύο σημαντικά έργα οδοποιίας στον Νομό Σερρών, μετά τη σχετική έγκριση από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι πιστώσεις:

Τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση συνδετήριας οδού Δημητριτσίου – Δ.Δ. Τριανταφυλλιάς Δήμου Βισαλτίας Ν. Σερρών» και

Διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Ν. Σερρών».