Δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την Εγκύκλιο Διαδικασιών Εφαρμογής του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων 27626/27-05-2011 της Γεν. Δ/νσης Φυτικής Παραγωγής & Γεν. Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το πρόγραμμα της Δωρεάν Διανομής τροφίμων της Ε.Ε. έτους 2011 σε απόρους της χώρας περιλαμβάνει ζυμαρικά (μακαρόνια , μακαρονάκι κοφτό, κριθαράκι), λευκασμένο μακρύσπερμο ρύζι ,φέτα και γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ.
Οι αιτήσεις  των φορέων θα υποβληθούν στην Υπηρεσία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τέρμα Ομονοίας -Γραφείο 10- (πρώην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης).
Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ΄αριθμ.  22830/05-04-2011 (ΦΕΚ Β΄ 660) Κ.Υ.Α. ). Βασικό απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι το θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους.
Οι φορείς των οποίων οι αιτήσεις δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείονται από το πρόγραμμα του 2011.
Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται  η 1η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, οι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.