Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Βισαλτίας στη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Βισαλτίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30/08/2011 διενεργήθηκε εκλογή εκπροσώπων στην γενική συνέλευση τηςΠεριφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις προβλέψεις   του Π.Δ 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (Α΄182 της 22ας Αυγούστου 2011), .
Ο Δήμος Βισαλτίας εκπροσωπείται στην Περιφερειακή Ένωση από το Δήμαρχο κ.ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ και δυο ακόμη δημοτικούς συμβούλους εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από την παράτάξη της πλειοψηφίας και ο  δεύτερος προέρχεται υποχρεωτικά από το συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας.
Οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας εξέλεξαν με μυστική ψηφοφορία τον δημοτικό σύμβουλο κ. ΧΡΗΣΤΟ ΤΡΟΥΠΗ ενώ οι σύμβουλοι του συνόλου των συνδυασμών της μειοψηφίας εξέλεξαν με μυστική ψηφοφορία την δημοτική σύμβουλο και τέως δήμαρχο Νιγρίτας κ. ΜΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ