Υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση

Ο Δήμος Νιγρίτας ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για εκμετάλλευση των ευκαιριών συγχρηματοδότησης που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την ανάπτυξη της περιοχής, υπέβαλλε προς χρηματοδότηση:

1) Το έργο: «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης, χώρων πρασίνου, οδικού δικτύου και υποδομών καθαριότητας και ανακύκλωσης», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, το οποίο θα αφορά το νέο διευρυμένο Δήμο Βισαλτίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

2) Σε συνεργασία με τον καλλικρατικό Δήμο Ηράκλειας το έργο: «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πολιτιστικών υποδομών & αθλητικών εγκαταστάσεων», συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

3) Το έργο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Γεωθερμική Ενέργεια- Στρατηγικές για την αειφόρο ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή έως το 2020» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» ως επικεφαλής εταίρος με λοιπούς εταίρους το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, το Δήμο Δοϊράνης και τον Οργανισμό Καταναλωτών FYROM και συνολικό προϋπολογισμό 411.000,00 ευρώ.

4) Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων», Θεματική Προτεραιότητα : 46  «Επεξεργασία Νερού (Λύματα)», πρόταση με αντικείμενο: «Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων & δικτύων αποχέτευσης  ( οικισμοί Γ’ κατηγορίας ) Προτεραιότητας κατά την οδηγία 91/271»

Η πρόταση περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα :

1ο : Οριστική Μελέτη  ΕΕΛ ( Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) για ένταξη έργου : Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Νιγρίτας & Τερπνής και αναβάθμιση ΕΕΛ Νιγρίτας

2ο: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Νιγρίτας & Τερπνής και αναβάθμιση ΕΕΛ Νιγρίτας

Παράλληλα, εντός του επόμενου διαστήματος πρόκειται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των εξής προτάσεων τις οποίες υπέβαλλε ως Επικεφαλής Εταίρος ο Δήμος Νιγρίτας στο πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» της Κ.Π. Interreg III:

• «Παρεμβάσεις στον τομέα της γεωθερμίας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα στο Δήμο Νιγρίτας», με εταίρο το Δήμο Strumjani (Βουλγαρία) και συνολικό προϋπολογισμό 1.195.000,00 ευρώ

• «Περιβαλλοντικές δράσεις για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού» με εταίρους το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, τον Ορειβατικό Σύλλογο Νιγρίτας το Εθνικό Πάρκο Μπέλες (BG) και το Κέντρο για την Ανάπτυξη της Ροδόπης (BG) και συνολικό προϋπολογισμό 825.000,00 ευρώ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΚΑ