Συμμετοχή του Δήμου Βισαλτίας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «RURENER»

Οι Δήμοι αυτοί προτίθενται να αναπτύξουν πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο χρησιμοποιώντας το ενεργειακό δυναμικό της περιοχής τους και να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους στα πλαίσια του δικτύου.

Το Δίκτυο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία και μεθοδολογίες υποστηρίζει τα μέλη του ώστε να ανταλλάξουν τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει, να μάθουν από τα άλλη μέλη και να προωθήσουν τις δράσεις τους σε άλλα μέλη με παρεμφερή χαρακτηριστικά και προτεραιότητες.

Χάρη στην δυνατότητα αυτή και την παρεχόμενη υποστήριξη, μικροί αγροτικοί και περιαστικοί Δήμοι θα υλοποιήσουν συγκεκριμένα Σχέδια Δράσης σε τοπικό επίπεδο στοχεύοντας στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση αποτελούν μερικά μόνο από τα κύρια σημεία της στρατηγικής σε θέματα ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Οι επιλεγμένες δράσεις θα οδηγήσουν σε καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση των τοπικών πόρων και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για αειφόρο ανάπτυξη στους μικρούς αγροτικούς Δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το δίκτυο RURENER θα δημοσιοποιεί τις δράσεις και τα αποτελέσματά του και θα καλωσορίζει νέα μέλη δημιουργώντας έτσι έναν ζωντανό δίκτυο από οικισμούς και μικρές πόλεις με κοινή δέσμευση στην «Αειφόρο Παραγωγή & Διαχείρισης Ενέργειας» και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το δίκτυο RURENER ξεκινά από την σύμπραξη 12 εταίρων από την Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ρουμανία, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ελλάδα συμμετέχει στο έργο με δύο κύριους τεχνικούς εταίρους, το  ΤμήμαΔασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας του ΤΕΙ Καβάλας και το  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ενώ συμμετέχουν και δύο (2) ακόμη Δήμοι, ο Δήμος Νικηφόρου Δράμας (πλέον Δημοτική Ενότητα Δήμου Παρανεστίου) και ο Δήμος Κερατέας