Τουρισμός και περιβάλλον: ανάπτυξη για τις επόμενες γενιές στον Δ.Βισαλτίας

Το διασυνοριακό έργο «ENACT: Περιβαλλοντικές δράσεις για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού», την υλοποίηση του οποίου συντονίζει ο Δήμος Βισαλτίας είναι ένα έργο που προσεγγίζει την τοπική ανάπτυξη μέσα από την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή.

Σημαντικό είναι ωστόσο ότι το σύνολο των δράσεων και των τεχνικών εργασιών που περιλαμβάνει έχουν σχεδιαστεί και πρόκειται να υλοποιηθούν με γνώμονα την αειφορική ανάπτυξη, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και οικολογικής ταυτότητας των περιοχών παρέμβασης, την ενθάρρυνση των τοπικών κοινοτήτων και ιδιαίτερα των νέων να δραστηριοποιηθούν στους τομείς του περιβάλλοντος και του εναλλακτικού τουρισμού.

Διαμόρφωση περιοχών ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς στη Νιγρίτα και τη Belasitsa, σχεδίαση θεματικών διαδρομών, αποτύπωση των διαδρομών σε έντυπους και ψηφιακούς χάρτες, πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών φορέων και του πληθυσμού της διασυνοριακής περιοχής είναι κάποιες από τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.

Ο λεπτομερής σχεδιασμός και χρονοπρογραμματισμός των δράσεων του έργου αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο της συντονιστικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στη Νιγρίτα. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι φορείς που συμμετέχουν στο έργο και ειδικότερα ο Δήμος Βισαλτίας, ως επικεφαλής εταίροςο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίταςτο Επιμελητήριο Σερρών, η Διεύθυνση του Φυσικού Πάρκου της Belasitsa (Belasitsa Nature Park Directorate) και το Κέντρο για την Ανάπτυξη της Ροδόπης (Centre for the development of Rhodopes).

Την έναρξη της συνάντησης κήρυξε ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Καλαϊτζής Δημήτριος, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό το έργο θα είναι η απαρχή μίας μόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού και την τόνωση των αναπτυξιακών προοπτικών της διασυνοριακής περιοχής.

Εξάλλου, η προστασία και η ορθολογική αξιοποίηση του περιβάλλοντος, καθώς και η ανάδειξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, όπως ο εναλλακτικός τουρισμός είναι κάτι που οφείλουμε πρωτίστως στις επόμενες γενιές.

Σημειώνεται κλείνοντας, ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 (Άξονας 1 «Ποιότητα Ζωής» και Μέτρο 1.1. «Προστασία, Διαχείριση και Προώθηση Περιβαλλοντικών Πόρων») και συγχρηματοδοτείται κατά το 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. Ο συνολικός του προϋπολογισμός δε, ανέρχεται σε 566.030,58 €.