ΤΟ ΠΑΙΔΙ και ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕΡΟΣ Β΄

ΠΑΙΧΝΙΔΙ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
 Στεργιανή Παπλιάκα
Νοσηλεύτρια – Εκπαιδευτικός
Η κοινωνικότητα είναι η τάση που έχει ο άνθρωπος να συναναστρέφεται με άλλους ανθρώπους, η κοινή συμβίωση και η καλή – κοινωνική  συμπεριφορά.
Η κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο εντάσσεται και προσαρμόζεται στο κοινωνικό σύνολο.  fyllo 2439ygeia